Szkolenia Strzelecko-Taktyczne

Pistolet – level basic;

Szkolenie z zakresu posługiwania się bronią, pistoletem centralnego zapłonu. To szkolenie daje uczestnikowi bazę podstawowych umiejętności strzelania z pistoletu podczas dynamicznych zawodów strzeleckich takich jak IPSC czy PiRO, ale także podczas strzelania obronnego. Ten kurs eliminuje błędy popełniane przez strzelca  w obsłudze pistoletu oraz pozwoli lepiej zrozumieć dlaczego tak ważny jest chwyt broni, odpowiednie celowanie, oddech, ściąganie języka spustowego i wiele innych rzeczy. Szkolenie trwa 5 godzin i jest organizowane na terenie Gdyni.

PROGRAM KURSU:
– zasady bezpieczeństwa BLOS
– zasady celnego strzelania z pistoletu
– dobycie pistoletu z kabury
– metody przeładowania pistoletu
– postawy strzeleckie z pistoletem
– kontrola  stanu broni i analiza celu
– usuwanie dysfunkcji broni
– wymiany magazynka

Organizator szkolenia zapewnia:

  • broń, amunicje ( 150 szt nb.)
  • ochronki wzroku i słuchu
  • pat taktyczny wraz z kaburą
  • materiały szkoleniowe

OPŁATY:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

  • 550 zł dla członków bez broni
  • 300 zł dla członków z własną bronią

Koszt dla osób spoza klubu:

  • 600 zł dla osób bez broni
  • 350 zł dla osób z własną bronią

ZGŁOSZENIA:

  • walterszkolenia@o2.pl
  • 724626199 lub 504256001

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa

Kategorie