Szkolenia Strzelecko-Taktyczne

Strzelba gładkolufowa – poziom podstawowy

Opis Szkolenia:

Szkolenie podstawowe, obejmujące swoim zakresem elementy zapoznania z warunkami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną, bezpieczeństwem na strzelnicy, oraz nauką celnego strzelania i posługiwania się strzelbą, uczestnik szkolenia poznaje w części teoretycznej:

-Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy

-Bezpieczne posługiwanie się bronią palną

-Zasady działania broni palnej

-Podstawowe elementy budowy broni

-Elementy balistyki

-Zacięcia broni palnej i sposoby ich usuwania

W części praktycznej (strzelanie)

-Postawy strzeleckie stosowane podczas strzelania ze strzelby

-Elementy celnego strzelania

INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA:

-Strzelanie statyczne

-Odległość od 10 do 25 metrów

-Tarcza: TS-3/2, Tarcze sylwetkowe , popery

AMUNICJA : 25 szt-kula, 75 szt- śrut

KOSZTY SZKOLENIA: 350 PLN

Miejsce szkolenia : Gdynia

Kontakt :  waltergdynia@o2.p

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa

Kategorie