Szkolenia Strzelecko-Taktyczne

Strzelba gładkolufowa – poziom podstawowy

Opis Szkolenia:

Szkolenie podstawowe, obejmujące swoim zakresem elementy zapoznania z warunkami bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną, bezpieczeństwem na strzelnicy, oraz nauką celnego strzelania i posługiwania się strzelbą, uczestnik szkolenia poznaje w części teoretycznej:

 • Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy
 • Bezpieczne posługiwanie się bronią palną
 • Zasady działania broni palnej
 • Podstawowe elementy budowy broni
 • Dysfunkcje broni palnej i sposoby ich usuwania

W części praktycznej (strzelanie)

 • Postawy strzeleckie stosowane podczas strzelania ze strzelby
 • Zasady celnego strzelania

Organizator szkolenia zapewnia:

 • broń, amunicje ( 100 naboi)
 • ochronki wzroku i słuchu
 • pat taktyczny wraz z kaburą
 • materiały szkoleniowe

OPŁATY:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • 300 zł dla osób bez broni (amunicji)
 • 150 zł dla osób z własną bronią

ZGŁOSZENIA:

 • walterszkolenia@o2.pl
 • 724626199 lub 504256001

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa

Kategorie